Výrobok Množstvo Nasledujúci dátum minimálnej trvanlivosti Hidden location Hidden status Hidden product group
1 Všetko 1 0 Balenia belowminstockamount 01 Sladkosti
1 Všetko 1 1 Balenie 5 Balenia 2020-09-30 Skrinka so sladkosťami belowminstockamount 01 Sladkosti
1 Všetko 1 5 Balenia 1 otvorený 2020-09-30 Skrinka so sladkosťami belowminstockamount 01 Sladkosti
1 Všetko 1 5 Balenia 2020-09-30 Skrinka so sladkosťami belowminstockamount 01 Sladkosti
1 Všetko 1 5 Kusy 2020-04-23 Chladnička 05 Zelenina/Ovocie
1 Všetko 1 5 Balenia 1 otvorený 2021-11-24 Komora 06 Chladené výrobky
1 Všetko 1 5 Poháre 2022-06-12 Skrinka s konzervami 03 Jedlo v konzerve
1 Všetko 1 5 Plechovky 2022-09-20 Skrinka s konzervami 03 Jedlo v konzerve
1 Všetko 1 5 Konzervy 2020-04-17 Chladnička 06 Chladené výrobky
1 Všetko 1 5 Balenia 2020-04-24 Chladnička 06 Chladené výrobky
1 Všetko 1 4 Balenia 2020-04-13 Chladnička 06 Chladené výrobky
1 Všetko 1 5 Kusy 2020-04-05 Chladnička expiring 05 Zelenina/Ovocie
1 Všetko 1 5 Kusy 2020-04-01 Chladnička expired 05 Zelenina/Ovocie
1 Všetko 1 5 Strapce 2020-04-05 Chladnička expiring 05 Zelenina/Ovocie
1 Všetko 1 5 Kusy 2020-04-01 Chladnička expired 05 Zelenina/Ovocie
1 Všetko 1 2000 Gramov 2020-10-20 Komora 03 Jedlo v konzerve
1 Všetko 1 2 Balenia 1 otvorený 2020-10-20 Komora 03 Jedlo v konzerve
1 Všetko 1 2 Bottles 2020-04-05 Chladnička expiring 06 Chladené výrobky
1 Všetko 1 2 Balenia 2020-09-30 Skrinka so sladkosťami 01 Sladkosti
1 Všetko 1 2 Balenia 2020-09-30 Skrinka so sladkosťami 01 Sladkosti